Aakjær Causeri

I 2016 markerede vi 150 året for digteren Jeppe Aakjærs fødsel, og mere end 200 markeringer fandt i den anledning sted landet over. Min pianist Steen Mørcholdt og jeg havde den fornøjelse af medvirke ved mange af disse begivenheder.

Men hvad var det, som Aakjær bidrog med i sin samtid, og som medførte, at han i årene fra 1904 og til sin død i 1930 stort set var på alles læber?

Mange af hans sange er blevet til hver mands eje, men Aakjær kunne mere end skrive sangbare digte; gennem sit samfundsengagement formåede han i sin samtid også at sætte væsentlige samfundsforhold til debat med et resultat, der kom til at få stor betydning for grupper af den danske befolkning.

Den indsats, og det mod han udviste, kan stadig være en brugbar inspirationskilde for os i dag.

Causeriets baggrund.

John S. Madsen er født tæt på Jeppe Aakjærs fødeegn i Fjends Herred og har gennem mange år beskæftiget sig med at formidle Aakjærs dialekt og forfatterskab.
Gennem fortælling, sang og oplæsning af udvalgte tekster belyses forskellige- og til tider mere ukendte sider af Aakjærs litterære og politiske virke.
Selv om vi i dag mest kender til Aakjærs forfatterskab gennem hans lyrik og de mange sange, som tidløse melodier har været med til at udødeliggøre, så var han i sin samtid tillige en utrættelig sprogskaber, samfundsrevser og debattør.
Det opleves tydeligt i hans dialekt, hvori han med både humor og alvor spidder knæsatte værdier i sin samtid.

Causeriet vægter både den lyriske forfatter Jeppe Aakjær og den Aakjær, der med sine markante synspunkter blev en kendt profil i dagbladenes spalter i første fjerdedel af 1900-tallet.
Causeriet vil veksle mellem oplæsning, fælles- sang, fremførelser og præsentationer i anekdotisk form.
Causeriets varighed er 90 minutter.

Pressen skrev:
• causeriet med både sang, oplæsning, skuespil og musik fremtræder professionelt og veloplagt
• uindskrænket kompliment for tolkning af Jeppe Aakjærs “modersmål”
• næppe hørt bedre udtale/tolkning af dialekten

For nærmere oplysninger benyt e-mail: madsen@aakjaer-causeri.dk eller tlf. 7568 3509 / 2826 7900